11/04/2011

หล่อคาน
ใช้แบบเหล็กมาเป็นแบบหล่อคาน  หลังจากใส่แบบได้ที่และยึดให้มีความแข็งแรงดีแล้ว ตรวจความเรียบร้อยต่าง ๆ เช่นอุดรูรั่วตามรอยต่อของแผ่นแบบแต่ละแผ่นอาจใช้ถุงปูนซิเมนต์ที่ใช้แล้วนำไปจุมน้ำให้เปียก เพื่อให้กระดาษอ่อนตัว  จากนั้นนำไปอุดรอยต่อรอยรั่วป้องกันน้ำคอนกรีตรั่วออกมาได้

เมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้ฉีดน้ำที่แบบและพื้นที่บริเวณเทคอนกรีตให้เปียก จากนั้นนำคอนกรีตที่ผสมไว้มาเทลงในแบบให้ได้ความสูงที่กำหนดไว้เป็นอันเสร็จงาน ช่วงนี้ก็รอเวลาให้คอนกรีตแข็งตัวตามปกติ เมื่อได้เวลาคอนกรีตแข็งตามกำหนดจึงแกะแบบออก - รดน้ำคาน หรือบ่มคานต่อไป

No comments:

Post a Comment